Cover photo for this channel


Adam Jurkiewicz - haker edukacji, członek nieformalnej grupy SuperbelfrzyRP. Absolwent kursów Massachusetts Institute of Technology oraz IBM Professional Data Science z języka programowania Python.

FollowingFollowers
2822